1

همه چیز در مورد جذب در قرآن

News Discuss 
از افرادی که باعث ناامیدی و دلسردی شما می شوند، فاصله بگیرید. اینگونه افراد افکار محدود کننده ای دارند و سعی می کنند که این افکار را به شما نیز منتقل کنند. همه چیز از جمله ما در این جهان در فرکانس خود در حال ارتعاش است. برای اینکه خود https://e-bookmarks.com/story13420245/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story