1

نقشه گام به گام سنت ep جدید برای جذب عشق

News Discuss 
هواداران پارادایم ذهن-قدرت عموماً تکنیک‌های تجدید شناختی را با تاییدها و تجسم خلاقانه ترکیب می‌کنند تا افکار مثبت و سازگارانه را محدود سازند و افکار منفی و خودتخریب را جایگزین آن نمایند. مؤلفهٔ کلیدی این فلسفه این است که به‌منظور تغییر مؤثر الگوهای فکری منفی یک نفر، شخص باید احساس https://bookmarksoflife.com/story13444662/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story