1

The smart Trick of pressure gauge wika That No One is Discussing

News Discuss 
รถรุ่นใหม่ๆ มักจะไม่มีเกจวัดอุณหภูมิหม้อน้ำมาให้ จะมีเพียงสัญญาณไฟเตือนซึ่งจะติดก็ต่อเมื่อความร้อนขึ้นสูงหรือ overheat ไปแล้ว ซึ่งถ้ารถมีความผิดปกติขึ้นมาทำให้อุณหภูมิหม้อน้ำสูงแต่ยังไม่มากพอที่ไฟจะติด เราจะไม่มีทางรู้ได้ก่อนเลย ดังนั้นหลายคนจึงนิยมการติดเกจวัดเพิ่มเข้าไป อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานจราจร ·เครื่องหมายนิรภัยรูปลูกศรสามารถติดตั้งบนตัวเรือนมาตรวัดความดันและสามารถตั้งค่าเ... https://pressure-gauge03680.xzblogs.com/56267419/how-pressure-gauge-wika-can-save-you-time-stress-and-money

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story